ISSN: 1305-4732 E-ISSN: --
, TÜRK RİNOLOJİ
DERGİSİ
www.turkrinolojidergisi.org
Kayıtlı İndexler

ORİJİNAL ARAŞTIRMA

Rinosinüzitin Orbital Komplikasyonları
Orbital Complications of Rhinosinusitis
Doi: 10.24091/trhin.2016-51269 - Makale Dili: TR
Turkish J Rhinology 2016;5(1):7-11
ÖZET
Amaç: Biz bu yazımızda son üç yıl içinde kliniğimize başvuran rinosinüzit nedeniyle orbital komplikasyon gelişen vakaları literatür eşliğinde gözden geçirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada orbital komplikasyon nedeniyle kliniğimize son üç yıl içerisinde başvuran altı hasta ele alındı. Bu hastaların tanı, tedavi ve takip özellikleri incelendi. Bulgular: Hastalarımızın yaşları 11-74 arasında değişmekteydi. Dört hasta orbital apse, iki hasta preseptal selülit olarak saptandı. Dört hastamıza cerrahi+medikal tedavi, iki hastamıza ise yalnızca medikal tedavi uygulandı. Sonuç: Orbital apseye eşlik eden görmede azalma, göz hareketlerinde kısıtlılık, propitosiz varlığında çok gecikmeden cerrahi tedavi seçeneği düşünülmedir.
ABSTRACT
Objective: The aim of this work is to examine the cases who have developed orbital complication due to rhinosinusitis referred to our clinic in the last 3 years accompanied with literature. Material and Methods: Six patients who have referred to our clinic due to orbital complication in the last 3 years were examined in the study. The diagnosis, treatment and follow-up features of these patients were analyzed. Results: The age of our patients varied between 11 and 74. Orbital abscess was detected in 4 patients and preseptal cellulitis was detected in 2 patients. While surgical and medical treatment was applied to our 4 patients, only medical treatment was administered to our 2 patients. Conclusion: In the presence of proptosis, limitation of eye movements and visual loss accompanying orbital abscess, surgical treatment option should be considered without delay.