ISSN: 1305-4732 E-ISSN: --
, TÜRK RİNOLOJİ
DERGİSİ
www.turkrinolojidergisi.org
Kayıtlı İndexler

OLGU SUNUMU

Paranazal Sinüs Kaynaklı Primer Diffüz Büyük B Hücreli Non-Hodgkin Lenfoma
Primary Diffuse Large B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma of the Paranasal Sinuses: Case Report
Doi: 10.24091/trhin.2015-48259 - Makale Dili: TR
Turkish J Rhinology 2016;5(1):16-9
ÖZET
Burun ve paranazal sinüslerin primer non-Hodgkin lenfomasına çok ender rastlanır. En sık olarak maksiller sinüs, etmoid sinüs ve nazal kavite tutulumu görülür. Klinikte ağrı, yüzde şişlik, epistaksis, üst solunum yolu tıkanıklığı ve rinore ile görülebilir. Sunulan olguda paranazal sinüslerin primer diffüz büyük B hücreli lenfoması tanısı alan 95 yaşında bayan hastanın klinik, cerrahi, patolojik değerlendirmesi ve tedavi yaklaşımı ele alınacaktır.
ABSTRACT
The nose and paranasal sinuses primary non-Hodgkin 's lymphomas are very rare. Most commonly the maxillary sinus, ethmoid sinus and nasal cavity involvement is seen. Facial pain , facial swelling, epistaxis, upper respiratory tract congestion and rhinorrhea can be seen in these patients. In this case we will discuss the clinical, surgical, pathological assessment and the treatment of a 95 -year-old female patient who diagnosed with the primary diffuse large B –cell lymphoma of paranasal sinuses.