ISSN: 1305-4732 E-ISSN: --
, TÜRK RİNOLOJİ
DERGİSİ
www.turkrinolojidergisi.org
Kayıtlı İndexler

DERLEME

Osteotomiler
Osteotomies: Review
Doi: 10.24091/trhin.2015-48338 - Makale Dili: TR
Turkish J Rhinology 2016;5(1):34-7
ÖZET
Nazal kemiklerin şekli ve yerleşimi burun estetiğinde önemlidir. Osteotomilerle nasal kemiklerin şekli ve yerleşimi değiştirilebilir. Osteotomiler rinoplastinin temel basamaklarından biridir. Osteotomilerin amacı nasal tabanı daraltmak veya genişletmek, kemik piramidin asimetrilerini düzeltmek ve iatrojenik açık çatıyı kapatmaktır. Osteotomiler medial, (paramedian ve medial oblik), transvers, lateral olarak ayrılır. Osteotomi seçimi bir vakada mevcut olan patolojiye ve ameliyatla elde edilmek istenen sonuca göre değişir. Osteotomilerin uygulanış yolları ve kullanılan aletler cerrahın tercihine göre değişmektedir. Osteotomi aşaması zor ve tecrübe gerektiren bir işlemdir.
ABSTRACT
The shape and placement of the nasal bone is important in rhinoplasty. The shape and placement of the nasal bone can be changed by osteotomy. The osteotomies are the key steps of rhinoplasties. The purpose of the osteotomy to narrow the wide nasal base, to expand the narrow nasal base, to correct deformities of the lateral nasal wall to fix deformed nasal bones and to close the iatrogenic open roof. Osteotomies are seperated as medial (paramedian and medial oblique), transverse and lateral. Osteotomy selection depends on pathology in a case depending on the desired results. Implementation of osteotomy and tools used for osteotomy vary according to the choice of surgery. Osteotomy is a difficult process that requires experience.