ISSN: 1305-4732 E-ISSN: --
, TÜRK RİNOLOJİ
DERGİSİ
www.turkrinolojidergisi.org
Kayıtlı İndexler

DERLEME

Kronik Rinit ve Rinosinüzitte Subjektif Değerlendirme Yöntemleri: Yaşam Kalitesi Ölçekleri
Subjective Evaluation Methods in Chronic Rhinitis and Rhinosinusitis: Quality of Life Questionnaires: Review
Doi: 10.24091/trhin.2016-52685 - Makale Dili: TR
Turkish J Rhinology 2016;5(1):38-52
ÖZET
Rinit ve rinosinuzitler sık karşılaşılan, coğu zaman kronik seyirli olabilen hastalıklardır. Coğu zaman hastaların klinik bulguları, endoskopik değerlendirmeleri ile subjektif veriler arasında ciddi farklılıklar gorulmektedir. Yaşam kalitesi olcekleri kronik rinit ve rinosinuzitte, hastalığın seyri ve tedavisinin fonksiyonel ve psikososyal sonuclarının değerlendirmesinde standardize ve sayısal bir ozet sunar. Bu derleme ile rinit ve rinosinuzit ile ilgili YK olceklerinin genel yapıları hakkında bilgi verilmesi amaclanmıştır. Klinisyenin ihtiyacına gore genel ve ozgul olceklerinin gunluk pratikte ve klinik calışmalarda kullanılması rinolojik hastalıkların bireye etkisinin tanımlanması ve hastalığın takibinde faydalı olacaktır.
ABSTRACT
Rhinitis and rhinosinusitisis are common chronic disorders. Variations between the clinical and endoscopic signs of these diseases and subjective complaints of the patients are generally encountered. Quality of life questionnaires serve as a standardized and numerical summary of the evaluation of the functional and psychosocial outcomes of the course and management of chronic rhinitis and rhinosinusitis. This review focuses or providing general information about the quality of life questionnaires on chronic rhinitis and rhinosinusitis. The use of general and specific instruments in daily practice and in clinical studies assists the clinician in understanding the effect of the diseases on individuals and their follow-up.