ISSN: 1305-4732 E-ISSN: --
, TÜRK RİNOLOJİ
DERGİSİ
www.turkrinolojidergisi.org
Kayıtlı İndexler

OLGU SUNUMU

Hızlı Gelişen Burun Tıkanıklığının Nadir Bir Nedeni Olarak Dev Konka Bülloza Piyoseli
A Rare Case of Acute Nasal Obstruction with A Giant Middle Turbinate Pyocele: Case Report
Doi: 10.24091/trhin.2015-47535 - Makale Dili: EN
Turkish J Rhinology 2016;5(1):12-5
ÖZET
Burun tıkanıklığı şikâyeti, kulak burun boğaz polikliniği ziyaretçilerinin en sık nedenlerinden biridir. Nazal anatomik patolojiler, enfektif durumlar, benign ve malign tümoral kitleler bu şikâyetin başlıca nedenleridir. Konka Bülloza Piyoseli (KBP) oldukça nadir görülen bir durumdur. 17 yaşında erkek hasta 5 gün önce başlayan burundan nefes alamama şikâyeti ile başvurdu. KBP tespit edilen hastaya endoskopik olarak müdahale edildi. İntrakranial ve orbital ciddi komplikasyonlara sebep olma potansiyeli olan KBP literatür eşliğinde tartışıldı.
ABSTRACT
A complaint of nasal obstruction is one of the most common causes of visits to ear, nose, and throat (ENT) clinics. Nasal anatomic pathologies, nasal infections, and benign and malignant tumoral masses are the main causes of this complaint. Concha bullosa pyocele (CBP) is an extremely rare condition. A 17-year-old patient came to our ENT outpatient clinic complaining of unilateral nasal obstruction. The patient was managed and treated endoscopically. CBP with the potential to lead to serious intracranial or intraorbital complications is discussed with the findings in the literature.