ISSN: 1305-4732 E-ISSN: --
, TÜRK RİNOLOJİ
DERGİSİ
www.turkrinolojidergisi.org
Kayıtlı İndexler

OLGU SUNUMU

Bilateral Sinonasal Polipleri Olan Bir Hastada Sarkomatoid Karsinoma
A Case of Sarcomatoid Carcinoma in A Patient with Bilateral Sinonasal Polyps
Doi: 10.24091/trhin.2016-51095 - Makale Dili: EN
Turkish J Rhinology 2016;5(1):23-6
ÖZET
Skuamoz hücreli karsinomun ileri düzeyde malign varyantı olan sarkomatoid karsinom sinonasal kavitede çok nadir görülen bir tümördür. Bu makalede bilateral nazal polip kliniğiyle başvuran ve postoperatif histopatolojik değerlendirmede sarcomatoid karsinom tespit edilen bir olgu sunulmuştur. Üç yıldır burun tıkanıklığı şikayeti olduğunu ve 2 sene önce nasal polipektomi ameliyatı olduğunu belirten 52 yaşında kadın hastanın endoskopik muayenesinde bilateral orta meayı dolduran nasal polip ile uyumlu görünüm tespit edildi. Preoperatif paranazal sinüs BT de bilateral ethmoidde, sfenoid ve sağ maksiler sinüste yaygın enflamatuvar mukozal değişiklikler ve bilateral nazal kavitede yaygın yumuşak doku dansiteleri gözlendi. Endoscopic sinüs cerrahisi yapıldı ve kitle çıkarıldı. Hastanın nihai patoloji sonucu psödosarkomatöz stromalı skuamöz hücreli karsinom (sarkomatoid karsinom) olarak raporlandı.
ABSTRACT
Sarcomatoid carcinoma is a highly malignant variant of squamous cell carcinoma and very rarely seen in the sinonasal cavity. This article reports a case of clinic presentation of bilateral nasal polyps in which sarcomatoid carcinoma was determined by the postoperative histopathological evaluation. The initial presentation, which was compatible with nasal polyps filling the bilateral middle meatus, was diagnosed by endoscopic examination in a 52-year-old female patient who had had a 3-year history of complaints of nasal obstruction and who had had nasal polypectomy surgery 2 years before. The preoperative computed tomography of the paranasal sinuses observed common inflammatory mucosal changes in the bilateral ethmoid, sphenoid, and right maxillary sinus and common soft-tissue densities in the bilateral nasal cavities. Endoscopic sinus surgery was performed, and the mass was excised. The patient’s final pathologic result was reported as squamous cell carcinoma with pseudosarcomatous stroma (sarcomatoid carcinoma).