ISSN: 1305-4732 E-ISSN: --
, TÜRK RİNOLOJİ
DERGİSİ
www.turkrinolojidergisi.org
Kayıtlı İndexler

DERLEME

Beyin Omurilik Sıvısı Rinoresi ve Endoskopik Onarımına Genel Bakış
Overview of Cerebrospinal Fluid Rhinorrhea and its Endoscopic Repair: Review
Doi: 10.24091/trhin.2015-48347 - Makale Dili: TR
Turkish J Rhinology 2016;5(1):27-33
ÖZET
Dura hasarı; subaraknoid boşluk ve sino-nazal kavite arasında anormal bir bağlantı oluşturarak burundan beyin omurilik sıvısı kaçağına neden olabilir.Bu durum; kaza ile ya da iyatrojenik olarak meydana gelen bir travma ile tetiklenebilir.Bununla birlikte, özellikle allta yatan bir intrakraniyal hipertansiyon varlığında bazı vakalarda spontan olarak da oluşabilir.Ön kafa çukurunun santral kısmında yerleşen etmoid çatı ve kribriform kemik, etyolojiden bağımsız olarak bu tür yaralanmalara karşı en hassas lokalizasyonlardır.Kafa tabanında oluşan bu tür defektlerin, asendan menenjit, pnömosefali ve intrakraniyal apse gibi ölümcül olabilecek komplikasyonların önlenmesi açısından onarılması gerekmektedir. Rekonstrüksiyon sırasında, geçmiş yıllarda frontal kraniyotomi veya perikraniyal flep onarımı gibi eksternal yaklaşımlar sık olarak kullanılırken, endoskopik endonazal yaklaşım yüksek başarı oranlarıyla son iki dekatta giderek artan bir popülerlik kazanmıştır. Peroperatif dönemde etyolojik nedenlerin ve altta yatan artmış kafa içi basıncı gibi durumların aydınlatılması gerekmektedir. Başarılı bir defekt onarımı için, doğru lokalizasyonun ortaya konulması en önemli basamaklardan birisidir. Defektin tüm sınırlarının ortaya konularak çevresindeki mukozanın soyulması, greft materyalinin alttaki kafa tabanı kemiğine sıkı bir şekilde tutunabilmesi için oldukça önemlidir. Bununla birlikte rekonstrüksiyon materyali ve uygulanacak yaklaşımın seçimi ise, esas olarak kafa tabanındaki defektin ne kadar kompleks yapıda olduğuyla ilişkilidir.
ABSTRACT
Dural injury may lead to a cerebrospinal fuid rhinorrhea (CSF) due to an abnormal communication between the subarachnoid space and sinonasal tract. This condition may occur as a result of inciting event such as accidental and iatrogenic trauma. However, spontaneous leakage of CSF may also occur in patients mostly withbenign intracranial hypertension. Etmoid roof and cribriform region locate in central part of the anterior skull baseboth of which are the most susceptible region to injury, independent of etiology. The defect has to be repaired so as to prevent the potential serious complications including ascending meningitis, pneumocephalus and cranial abscess. These defect have historically been repaired via external approach including frontal craniotomy, pericranial flap closure. Endoscopic endonasal repairthat gradually gained popularity over the past two decades has shown high success rates. Etiology and underlying increased intracranial pressure (ICP) need to be evaluated in the peroperative period. Accurate leak site identification is a crucial step in successful repair. The entire defect should be accessible in order to remove all the surrounding mucosa that facilitates a firm adherence of graft material to the recipient bony skull base. The choice of reconstruction material and approachbasically depend on how complex the skull base defect is.